อยากไปเที่ยวบ้านช่างอัจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


ดันไปมะได้อีก
เวงกรรมเจงๆๆๆๆๆๆๆ::