30 ธันวาคม 2552 เชิญพบปะสังสรรค์ ที่บ้านบางหลวง

ดื่มกิน ค้างที่บ้านผม ส่งท้ายปี ::::::