ขอให้พี่น้องตราดคลาสสิค และผู้ร่วมเดินทางทุกคนเดินทางท่องเที่ยวโดยปลอดภัยน ะครับพี่น้อง