ขอหั้ยมีฟามสุขทุ้กๆตัวตนเด้อ...................... .....จาก เเรลลี่ 200 เเรงมากๆ เครื่องนี่....นิ่มจริงๆ::