ถ้าที่รถมีเลขโครง แต่ในเล่มไม่มีเลขโครง
จะมีปัญหาอะไรไหมครับ หรือว่าบางทีเค้าไม่ลงเลขโครง