ขอตัวไป จ. ประจวบเน้อ อ. บางสะพาน

ไปกับ กลุ่ม ออบิท เสาชิงช้า

ท่าทางจะสนุก ไว้จะเอารูปมาฝากน้า