เอาภาพชุดนี้ . . . . ที่ ดิ เลิฟ ออกไปทีเห๊อะ_

ไอ้คนเป็นเจ้าบ้าน พาลจะเสียซะล่ะว่ะ เพื่อนเห้อ....

ไอ้ภาพที่ น้องโค มาเกี่ยวแขนกระทาชายนายตูนนี่ เอาออกไปทีว่ะ เพื่อน ...

เข้าใจนะ ว่าเป็นการแสดงแต่ดูบ่อย ๆ แล้วชักไม่ค่อยดีว่ะ เอ้า ช่วย เคลียร์ที_