ฝากงานผ้าป่ามหากุศลvol3วันที่6-7พฤศจิกายน2533 ด้วยคราบพี่ๆกลุ่มปะผุ