ต้องการซื้อ เต่าตาหวานใครมีบ้างครับชาวหาดใหญ่หรือจังหวัดใกล้เค ียงอยากได้มากๆๆๆ
ผมอยู่สงขลาคาบ...