คุณ แจ๊ค ระยอง ขอที่อยู่ด้วยครับ จะได้ส่งเสื้อไปให้ครับ