คือ ไม่ได้ถ่ายภายในอ่า มีแต่รอบๆคัน มาดูได้ ตอนนี้ ผมกำลังเปลี่ยนเกียร์ใหม่ เพราะว่า เกียร์มันเสีย กะทำให้เรียบร้อยเลย