ใครพบเจอโกอาร์ม บอกติดต่อกลับเต้ยด้วยคับ ติดต่อแกไม่ใด้เลย มีเรื่องด่วนคับ ขอบคุณคับ