อยากทาบว่าphillipมีเลขตรงโคงด้วยหรือครับถ้ามีอยุ่ต รงไหน ช่วยบอกทีครับ