เวลาใช้รอบสูงๆ มีอาการกระตุกครับ เวลาผ่อนมีเสียงบ้วนออกท่อ (แผ่นแท๊ป 4 แผ่น ผาปิด)
และรอบไม่นิ่งที่ 4,000-5,000 รอบ ครับe10