ตัวหนอนเวส 100 ตัวที่อยู่ข้างล่างตรงตะเกียบ รถผมมันไม่มีมา หารุ่นอื่นใส่แทนได้ไหม ครับ ราคามันเท่าไร ครับ
แนะนำด้วย ครับ
ขอบคุณล้วงหน้า ครับ