อยากทราบ ว่าฮัมเบอร์ ผู้หญิงรุ่นแรก ซื้อขายกันเท่าไรคับ
เมื่อวานเพื่อนไปเจอมาคันนึง อยู่บนดอยไว้ขนไม้ ไม่ทราบว่ารุ่นว่า ราคาประมาณเท่าไร