ข่าวดี...ของนายซัค ที่จะแต่งงานแล้วนะคับ.........
ขอเชิญร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2553 .......

บัตรเชิญ...อยู่ที่อู่บังเบิ้ม นะคับ (มีของสมาชิกทุกท่านนะคับ...)