หวัดดีครับพี่ๆๆชาวสนิมกังราย็องทุกท่าน
(และหวัดดีพี่มดครับป๋ม)อย่าลืมนะครับ วันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2553