ลงประกาศ thaiscooter เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553
ปิดการขาย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 รวมเวลา 6 วัน

ขอบคุณthaiscooter