การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึ กษา (โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2553มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ทั้ง 2 หลักสูตรเปิดสอนระบบในเวลาราชการ และระบบนอกเวลาราชการ
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร
ขอใบสมัคร และรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ได้ฟรี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553 ที่
(1) บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร (043) 754412, 754322-40 ต่อ 2662, 2659, 2707, 2708
(2) ดาวน์โหลด ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ http://grad.msu.ac.th
ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดในเวป
http://www.grad.msu.ac.th/graduate/v...php?id_view=25

ขอขอบคุณไทสกุตเตอร์มากๆครับ
เตือน : กระทู้เก่า
กระทู้นี้เก่ากว่า 360 วัน ข้อมูลและสินค้าบางรายการ อาจจะไม่ตรงกับปัจจุบัน โปรดสอบถามก่อน