เรื่องเสื้อกความคืบหน้าถึงไหนแล้วครับ ... อยากใส่แว๊วว