ส่งรายละเอียดให้หน่อยครับ ขอดูสภาพด้านในหน่อยก็ดี chayuttran@lpn.hanabk.th.com