พอดีทราบข่าวกิจกรรมปั่นรถถีบในที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ จัดโดยกองการท่องเที่ยว กทม. เลยมาแจ่งต่อให้ทราบกันครับ ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนที่มีการนัดของจักรยา นโบราณที่สะพานมัฆวานพอดี เรียกว่าเสร็จจากที่นี่ในตอนสายๆ บ่ายๆก็ปั่นไปมัฆวานได้เลย รายละเอียดดังนี้ครับ

14ก.พ. กองการท่องเที่ยวกทม.ขอเชิญปั่นจักรยานในวันวาเลนไทน ์

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์
ตอน ตำนานรักรัตนโกสินทร์
Valentine’s bike day

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553


07.30น. ลงทะเบียน ที่สวนสราญรมย์ (ด้านประตูฝั่งถนนเจริญกรุง)เยื้องประตูทางเข้าหน่วย บัญชาการกำลังสำรอง(ร.ด.)ฟังชี้แจงเส้นทางและการขับข ี่อย่างปลอดภัยสำหรับนักปั่นมือใหม่

08.00น.เริ่มเส้นทางด้วยการเคลื่อนขบวนไปยัง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม) ซึ่งสิ้นพระชนม์ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๓ พร้อมพระราชธิดา สมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ อนุสรณ์แห่งความรัก( รักของเลือดขัตติยะ )พระราชปฏิพัทธ์ในพระพุทธเจ้าหลวง ฟังประวัติความรักส่วนพระองค์และความโทมมนัสของการสู ญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพระพุทธเจ้าหลวง

08.30น.ออกเดินทาง ปั่นจักรยานตามถนนเจริญกรุง ใช้เส้นทางถนนสนามไชย และเข้าสู่ถนนมหาราช ถึงบ้านจักรพงษ์ หรือ วังจักรพงษ์ ในอดีต อันเป็นวังส่วนพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนา รถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ซึ่งปฐมเหตุของการสร้างวังมาจาก ความรักในพระองค์กับนางคัทริน เดนิตสกี้ (หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก )ซึ่งเป็นความรักแบบ ไม่มีพรหมแดน ไม่มรศาสนา และฐานันดร ถึงขั้นยอมมีความรักโดยปราศจากลำดับการสืบสันตติวงศ์

09.00น.ถึง ปากซอยเพ็ญพัฒน์ อันเป็นที่ตั้งเดิมของวังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ฟังเรื่องราวตำนานรักของเจ้าชายหนุ่มและเจ้านางชมชื่ น ณ เชียงใหม่ เจ้านางฝ่ายเหนือผู้สิริโฉม ซึ่งบั้นปลายผิดหวังความรักจากม่านประเพณี จนเป็นต้นกำเนิดของเพลง “ลาวดวงเดือน”

09.30น.ถึง วังท่าพระ(มหาวิทยาลัยศิลปากร)ที่ประทับเดิม ในสมเด็จเจ้าฟ้าสุพันธวงศ์( เหม็น )ซึ่งรู้จักกันในนาม กรมขุนกษัตริย์ตรานุชิต พระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่มีพระชนม์ชีพมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องจากดำรงสถานะหลานตาของพระพุทธยอดฟ้านั่นเอง( เจ้าฟ้าเหม็นเป็น โอรสของพระเจ้าตากฯกับ เจ้าจอมฉิมใหญ่ พระธิดา รัชกาลที่๑ )ความรักระหว่างหลาน-ตา คู่นี้ ผูกพันตั้งแต่ที่ตั้งวัง – หลักฐานความเป็นมหามิตรของพระเจ้าตากสินและรัชกาลที่ ๑ – ความเป็นห่วงและใกล้ชิดของทั้งคู่ เช่นเหตุการณ์การอัญเชิญพระศรีศากยมุนี

10.00น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สถานที่รวบรวมอนุสรณ์ของคนที่ “รักชาติ รักแผ่นดิน” ยอมแม้กระทั่งสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผลประโยชน์ของป ระเทศชาติและประชาชน ซึ่งที่ตั้งยังเป็นที่ตั้งของ สี่แยกคอกวัวอันเป็นฉากของตำนานรักในวรรณกรรม ระเด่นรันได ของพระมหามนตรี(ทรัพย์) ซางมี ท้าวประดู่ และ นางประแดะ เป็นตัวเอกของเรื่อง

11.30น.เดินทางถึง สวนสราญรมย์ โดยสวัสดิภาพ สิ้นสุดการตามตำนานรัก

หมายเหตุ - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่กองการท่องเที่ยว เลขที่ 17/1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กทม.10200
โทรศัพท์ 0 2225 7612-4 ต่อ 213-216 หรือโทรสาร 0 2224 0120ในวันและเวลาราชการ
- ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการยืมใช้จักรยานเพื่อ การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร( Bangkok green bike ) ต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า และนำบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงมาแสดงในวันจัดกิจกรรม
- ดำเนินการโดย กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยว สวท.
- เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น