ทางกลุ่มปราจีนขอเชิญชวนกลุ่มรถคลาสสิค ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบุพรหมณ์อรุณอนุสรณ์ ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549 แล้วจะลงกำหนดการให้ทราบอีกทีเร็วๆนี้ หรือติดต่อ 058268474 หม่อง