ไม่ได้ไปครับท่านไดมีภาพโพสมาให้ดูหน่อยนะครับคิดถึง ทุกๆๆคนเลยครับ