ขอลด...200บาทขอเป็นค่าขนมให้ลูก
ถ้าลด....20บาทขอเป็นพันลำหนึ่งตัว
up....5555555555++++