พี่ต่าย..sr พี่เป็นไงบ้างพี่....ของveapaแบ่งๆน้องด้วย...ช่วยๆๆ