เส้นทาง1,000 ไมล์ 100 ใจ เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส
"(หนึ่ง) พันไมล์..(หนึ่ง) ร้อยใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส"

โดย กลุ่ม โบราณลิซึ่ม Mc. ประเทศไทย


ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2553


ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร

8/4 หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553

10.00 น.เริ่มลงทะเบียนเข้างาน รับของที่ระลึก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เปิดรับสมัครรถที่ส่งเข้าประกวดประเภทต่างๆ ( อาจมีเปลี่ยนแปลง)
- รางวัลมามากนับจากการลงทะเบียน
- รางวัลเดินทางมาไกลที่สุด

19.00 น. เริ่มพิธีการบนเวที

- ประธานกล่าวเปิดงาน
- ประกาศผลรางวัลการประกวดรถประเภทต่างๆ
- พบกับดนตรีสุดมันส์
- ประมูลของที่ระลึก
- แลกของที่ระลึกแต่ละชมรม
01.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553

- 08.00น. รับประทานอาหารเช้า (ชา / กาแฟ ขนมปัง)
- 09.00น. มอบรายได้จากการจัดงาน
-ให้กับท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพ ร
หมายเหตุ - ค่าลงทะเบียน 100 บาท พร้อมรับของที่ระลึก
- กรุณานำเต็นท์ อุปกรณ์พักแรมมาด้วย

ติดต่อสอบถาม

ตุ้ย โบราณลิซึ่ม 085 - 8125900

คุณวิทย์ โบราณคลับ 086 - 2710172