ขอเชิญร่วมงานกลุ่มชมรมรถเก่าเสิงสางชมตะวัน 13.14 มีนาคม 2553 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นคราชสีมา มาให้ได้นะครับ จากโคราชถิงงาน90โล