ผมที่ว่าจะกลับด้วยเมื่อคืนอ่าครับ

โทดทีนะครับ พอดีรถของน้องในกลุ่มที่ออกไปก่อนโดน

ยึดอ่ะครับเลยรีบไปก่อน โทดทีนะครับไม่ได้ลาเลย