ต้องการกะโหลกพลาสติกที่ครอบฝาสูบ ของ125 ของแท้หรือเทียมก็ได้ กรุงเทพ 0837160771