อยากทราบราคาขายโดยประมาณในปัจจุบันช่วยตอบหน่อยครับ
GS MK 1 No-Bookและแบบมีทะเบียน
GS MK 2 No-Bookและแบบมีทะเบียน
LAM3 Li150 No-Bookและแบบมีทะเบียน
LAM3 TV 175 No-Bookและแบบมีทะเบียน
LAM2 TV 175 No-Bookและแบบมีทะเบียน
64 No-Bookและแบบมีทะเบียน
(เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ) ขอขอบคุณ ที่ช่วยตอบนะครับ