บอก: อ่ะเอาตังค์ไป........

ถาม: ค่าอะไรล่ะ.............

บอก: ก้อค่ารักเอ็งไง.........555
บอก: เธอๆๆดูนั่นซิ(ชี้มือไปที่ท้องฟ้า).........

ถาม: อะไรหรอ...........

บอก: ก้ออนาคตของเราไง..............