ผม แชมป์ ราชดำเนิน
จะบวชวันที่ 20 มีนาคม 2553
จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน