ติดต่อได้ทาง E-mail เลยนะครับ

nui_survivor@hotmail.com

ขอเชิญพี่น้องชาวคราสสิก มารวมตัวกันครับ

ผมหนุ่ยนะครับ ขับ C70

ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ไม่เยอะ แต่ต้องการคนที่ชอบให้ความคราสสิกครับ