ขอบคุณครับ
ws.123....Name:  GetAttachment123..jpg
Views: 49
Size:  93.3 KB