ขายแล้วครับ ขอบคุณ Thaiscooter.com และทุก ๆ ท่านที่สนใจนะครับ

ขอบคุณครับ