ขายเครื่อง ดรีม คุรุ เสื้อเวฟ 100 แครม ผอก

----เครื่องดรีมคุรุเสื้อเวฟ แครมผอก 4000
----เครื่องดรีมคุรุเสื้อเวฟ แครมเดิม 3500

สภาพดี 90% เพราะใส่c-100 อยู่

ติดต่อ โทร 087-6074894 (ขอคนระยองน๊ะจะได้มาดูก่อนซื้อ)

จากชมรม ไฟฟ้าระยองคลาสสิค
วิทยาลัยเทคนิคระยอง