.....เตรียมความพร้อม...เตรียมกับ.....เตรียมเหล้ามา ด้วย....แล้วพบกันที่บ้ายบาวน่ะตั้งแต่ 18.30 น.งานนี้สมาชิกชาวแกะทุกท่านเป็นเจ้าภาพ...ฮืๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆ5555555