**********ร่วมบริจาคขายของราคาโถกๆ*********
1.บังโซ่เดิมๆ

2.ฝาเป้าเดิมๆ

............สองสิ่งนี้เปิดราคามาเรย.....หรือว่าอิแ ลกไอหรัยว่ามา............

------------------------081-9572495--------------------