เสาร์ที่ 6 มีนาคม ว่าจะไปแว้นกันที่ตลาดสามชุกอะ

มีใครจะร่วมเดินทางไหมครับ เช้าไปเย็นกลับต่อผับ

สนป่าว