ในวันที่27-28 มีนาคม 2553

ขอเชิญร่วมงาน โครงการสองล้อร่วมใจ สานฝันให้น้อง ครั้งที่2
ชมรมอนุรักษ์รถโบราณ เมืองไผ่ 2 ล้อ Classic Club อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นขอเชิญร่วมงาน “โครงการสองล้อร่วมใจ สานฝันให้น้อง ครั้งที่2” เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างห้องคอมพิวเตอร์จัดซื้อเคร ื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนบ้านเกิ้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างห้องคอมพิวเตอร์จัดซื้อเ ครื่องคอมพิวเตอร์
2.เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและ อุปกรณ์กีฬา
3.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์พบประสังสรรค์แลกเปลี่ยนคว ามคิดเห็นระหว่างกลุ่มต่างๆ
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553
8.00 น. เริ่มลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
9.00 น.-12.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.ลงทะเบียนเล่นกีฬา
- กีฬาสร้างความสัมพันธุ์
14.00 น.เริ่มลงทะเบียนประกวดรถประเภทต่างๆ
การประกวดรถประเภทต่างๆมีดังนี้
1.ประเภทล้อเล็ก ชาลี.มั้งกี้ เป็นต้น สวยงาม1รางวัล
2.ประเภทครอบครัวไฟต่ำเดิมๆ 1รางวัล
3.ประเภทครอบครัวไฟต่ำ สวยงาม+ความคิดสร้างสรรค์ 1รางวัล
4.ประเภทแม่บ้านถังรวม สวยงาม 1รางวัล
5.ประเภทรถ c50 c65 สวยงาม 1รางวัล
6.ประเภทเวสป้า+แลมเบสตร้า 1รางวัล
7.ประเภทรถผู้ชาย 1 ท่อเดิมๆ 1รางวัล
8.ประเภทรถผู้ชาย 2 ท่อเดิมๆ 1รางวัล
9.ประเภทรถผู้ชาย สวยงาม+ความคิดสร้างสรรค์ 1รางวัล
10.ประเภทรถ BigBike สวยงาม 1รางวัล
11.ประเภท ความคิดสร้างสรรค์1รางวัล
12.ประเภท เซอร์ที่สุด มาถึงได้ยังไง (ขับมาเอง) 1รางวัล
13.ประเภท SR400 สวยงาม
17.00 น. คณะกรรมการตัดสินรถทุกประเภท
19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
- เริ่มการแสดงภาคเวที
- ชมวงดนตรี เพื่อชีวิต สากล สตริง ร่วมสนุกด้วยกันหน้าเวที
- ประกาศผลรางวัลรถที่นำเข้าประกวดทุกประเภท (รับถ่วยสวยงาม)
- ประกาศผลรางวัลมาไกลที่สุด (วัดระยะทางตามเส้นทางหลวง)รับถ้วยรางวัล 1รางวัล
- ชมการประกวด มิส Classic ซ้อนท้าย(พร้อมรับถ้วยรางวัล)
- ชมการประกวดบุรุษสุดเหวี่ยง(พร้อมรับถ้วยรางวัล)
- ร่วมประมูลของที่ระลึกของแต่ละกลุ่มเพื่อหารายได้ช่ว ยเหลือน้อง
22.00 น. แลกของที่ระลึกกับทางเจ้าภาพ
- สนุกกับวงดนตรี
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553
6.00 น.รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (ข้าวต้มร้อนๆ)
7.00 น.ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจัดงาน
9.00 น.ทางเจ้าภาพและทุกกลุ่มมอบเงินให้กับทางโรงเรียนบ้า นเกิ้งและถ่ายภาพร่วมกัน
10.00 น. ทุกท่านที่มาร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- บัตรเข้างานราคา100 พร้อมรับของที่ระลึก
- ภายในงานมีเสื้องานจำหน่าย(มีจำนวนจำกัด)
- ผู้ใดไม่มีป้ายแขวนคอจะไม่ได้เข้างานและเบอร์เลขรถต้ องตรงกับป้ายแขวนคอด้วยถึงจะเอารถออกจากงานได้
- รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย แล้วจะนำไปมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านเกิ้ง
- ภายในงานจะมีสินค้า, อาหารและเครื่องดื่มคอยให้บริการตลอดทั้งคืน งานนี้ (น้ำแข็ง ฟรีจ้า)
สถานที่จัดงาน ที่เดิมๆๆโรงเรียนบ้านเกิ้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รร.ติดถนนมิตรภาพเส้น ขอนแก่น-โคราช
สอบถามรายละเอียด น้ากร 0823135542 (ประธานชมรม) ช่างเซนต์(รองประธาน) 0804094674
ป๊อป 089-7130647 บิ๊ก 086-8506282