ชมรมคนรักรถโบราณหาดใหญ่
91 .จันทร์นิเวศน์ ซ.3 .หาดใหญ่
TEL : 086 – 9705960 , 086 – 9649277

1 มีนาคม 2553

เรื่องโครงการ RIDE FOR YOU 1st
เรียน
ด้วย ชมรมคนรักรถโบราณหาดใหญ่ และชาวกลุ่มสมาชิก BIKERS ต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “RIDE FOR YOU” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ในระหว่างปีที่ 27 มี.. 53 ณ โรงเรียน บ้านไสขาม ตำบลชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะการจัดกิจกรรม

  1. การจัดเลี้ยงอาหาร , ขนม ให้แก่เด็ก และเยาวชน
  2. การมองสิ่งของต่าง ๆ เช่น วัสดุ , อุปกรณ์ , สื่อการเรียนการสอน , คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ฯลฯ
  3. การจัดกิจกรรม การแสดงต่าง ๆ

ในการนี้ ทางชมรมคนรักรถโบราณ หาดใหญ่ และกลุ่มสมาชิก BIKERS ต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดงาน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่ได้แจ้งแล้วนั้น


สอบถามรายละเอียดได้ที่
อู๊ด : ชมรมคนรักรถโบราณหาดใหญ่ TEL : 086 – 9705960 , 086 – 9649277
โสภณ : BIRD PARADISE TEL : 081 – 0946533
ฉ่อย : KING OF STREET TEL : 083 – 5282019
บังแอน : BLACK SKULL TEL : 082 – 5184279


กำหนดการโดยย่อ


27 มี.. 53
16.00 . - กลุ่มนักขี่ สมาชิก BIKERS เริ่มเดินทางเข้ามายัง โรงเรียนบ้านไสขาม
- ทำกิจกรรม ทั้งกลุ่ม นักเรียน , ครู


18.00 . - ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์
- ชมการแสดง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไสขาม , กลุ่มสมาชิกแม่บ้าน


20.00 . - ประธาน , ตัวแทนของโรงเรียนขึ้นกล่าวเปิดงาน
- พิธีมอบของ , อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน
- ตัวแทนโรงเรียนมอบของที่ระลึกให้ทั้งกลุ่ม BIKERS


21.30 . - ชม ฟัง ดนตรี จากทางวงไม้หลา
- แขกรับเชิญ เอ๋ สันติภาพ
- พักผ่อนตามอัธยาศัย


จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
อู๊ด : ชมรมคนรักรถโบราณหาดใหญ่
หมายเหตุ :

  • สมาชิก กลุ่ม BIKERS เข้าร่วมงาน ท่านละ 100 บาท เป็นค่าสนับสนุนโครงการ
  • รับประทานอาหาร , น้ำดื่ม , ชมการแสดง ดนตรี ฟรี