พี่ครับตัวกากาบาทเพจก็อกผมหายมีใครมีบางครับหรือใช้ อะไรเเทนได้บางครับชวยทีครับต้องการ