แนะนำ www.mrxservice.com ลองเข้าไปดู มีบอร์ดชมรมทุกชมรม ในจันทบุรีเลย OKดี
เอารูปของสมาชิกในกลุ่มไปลงให้ดูกันหน่อย แล้วมาคุยกัน