ผมมีอยู่คันหนึ่งใส่เครื่องฮอนด้า ยังเน่าอยู่ ใครรู้จักช่วยเข้ามาคุยหน่อย
รถอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ 05-8000651