หวัดดีครับชาวนครไม่ทราบว่าตอนกับรถตายกันไม่ครับเป็ นห่วงอา่มครับ
เห็นได้ข่าวว่ากลับถึงกัน ตี 12 เลยเหลอะครับ
งานนครเจอกันแน่นอน รอบนี้บางใหญ่ขอน่ะ ไม่เมาต้องเมากันแน่