1. วันที่ 14 มีนาคม 2553 งานแต่งพี่ปอ บ้านช่าง
2. วันที่ 20-21 มีนาคม 2553 งานเรา siam classic bike
3. วันที่ 27 มีนาคม 2553 งานโครงการรถจักรยานต์โบณป้องกันภัย รุ่นที่ 1
4. งานมอเตอร์โชว์
5. วันที่ 13-16 พถษภาคม งานโชว์รถที่ห้างซีคอน