ตอนนี้ชั้นอยู่ขลุง มาเที่ยวกันไม๊น้าอยู่ยันวันอาทิตย์มาเร็วน้ำตก พลิ้ว