อะๆๆ ชาว นครศรี หน้าหัว บอร์ด ไป ไหน ครับ คุน เอก บ่าว เติ้ล ฟิวชั่น ต้องการกำหนดการงาน ด่วน...